Vår vision och policy

Upptäck Gotland med Riina Noodapera
Företagets vision är att arbeta så hållbart som möjligt. Det finns ett antal globala miljömål som vägleder oss i våra val av uppvärmning, strömförbrukning, koldioxidutsläpp etc i vår verksamhet.

Vi har t.ex kört en laddhybridbil i ett antal år för att minska förbrukningen av fossila bränslen.Vi har solpaneler på taket för att kunna använda så mycket egenproducerad el som möjligt och sälja till våra närmaste grannar när vi har överskott. Vi försöker vara så närproducerande som möjligt- det är både en skyldighet och en möjlighet för oss att föregå med gott exempel.

Våra kurser och guidetjänster bygger på småskalighet och miljövänliga resurssnåla metoder för konservering av grönsaker från den egna trädgården, minskat matsvinn, diversifierade lokala grödor och fisk från närområdet för att nämna något.

Miljömålen som berörs av vår verksamhet är God Hälsa och välbefinnande, god utbildning för alla, hållbar energi, hållbar konsumtion och produktion, hav och marina resurser, ekosystem och biologisk mångfald för att nämna några.

Vi har nyligen på ett enkelt sätt anpassat vårt regnvattensystem så att vi kan ta vara på så mycket som möjligt när det regnar, så vi kan använda vattnet effektivt till våra odlingar. Vårt dricksvatten, som är kommunalt är anslutet till brackvattenverket i Kvarnåkershamn där vi gör dricksvatten av havsvattnet.

Vi tror att framöver kommer våra kunder att vara ni som är intresserade av just sådana frågor och vi är beredda att dela med oss av våra kunskaper.

Företaget är certifierat av NatureBizz- programmet för Gröna Micro entreprenörer

 

Såhär hanterar vi dina personuppgifter i företaget