Om oss

Riina Noodapera, andra generationen est i Sverige tillika Estlands Honorärkonsul på Gotland, auktoriserad Gotlandsguide med yrkesbevis från Sveguide juni 2019, certifierad grön livsstilssentreprenör via programmet Nature Bizz mars 2020, landsbygdsrådgivare och projektledare på Hushållningssällskapet Gotland.

Intresseområden; Regional Matkultur, Östersjömat, fisk, fermentering, bakning med surdegskultur, kulturspannmål och mat med identitet.
Estlands politiska historia och utveckling, estnisk kultur, mat och design.

Talar estniska och svenska flytande i alla sammanhang.
Båda föräldrarna kom som flyktingar från Estland till Sverige hösten 1944, vilket präglat många människor från den generationen, som har en historia man inte får glömma.

Anders Nilsson, gotlänning på svärdssidan med rötter i kustsocknen När, f.d. grisbonde från Petes i Linde med rötter i Estlands Svenskbygder på spinnsidan.


Mamma Maria (Maja), kom från ön Vormsi/Wormsö/Ormsö i Estland till Gotland för att tjäna piga 1936 som så många andra från Estlands Svenskbygder. Bara det är värt en egen berättelse. 

Winnie är med och hjälper till oxå. Hon är en Phalénehund som är mycket pratsam och social, som konsulatshund ligger hon på en kudde med tofsar….

Vi bor alla tre i Hemse i ett villaområde och trivs med det. I vårt växthus kan allehanda aktiviteter, kurser och arrangemang göras enligt önskemål för mindre sällskap.

Guideuppdragen utgår från överenskommen plats, med överenskommet fordon.
I vissa fall tar jag hjälp av kolleger för att paketera så bra upplevelser som möjligt.

Ta gärna en personlig kontakt så löser vi det på bästa sätt enligt önskemål.

I dessa tider med utbredning av coronavisuset Covid 19 får vi försöka lösa saker på bästa sätt enligt folkhälsomyndighetens råd.

GDPR

Den 25 maj 2018 införs den nya dataskyddsförordningen (GDPR)  i hela EU. De nya bestämmelserna ersätter personuppgiftslagen (PuL) och skärper kraven på hur myndigheter och företag får behandla dina personuppgifter.
För att kunna sända tex nyhetsbrev till dig behöver vi spara och behandla personuppgifter om dig som kund, såsom kontaktuppgifter som din e-postadress, telefonnummer, post/fakturaadress, sociala media adresser etc. som finns om er som vi kan ha glädje av i vår marknadsföring.
Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi raderar dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på riina@noodapera.com

 Vi kommer att publicera redaktionellt material och bilder från vår verksamhet på vår websida, på Helagotland GT GA och Facebook utan särskilda medgivanden.

Upptäck Gotland med Riina Noodapera
Företagets vision är att arbeta så hållbart som möjligt. Det finns ett antal globala miljömål som vägleder oss i våra val av uppvärmning, strömförbrukning, koldioxidutsläpp etc i vår verksamhet.

Vi har t.ex kört en laddhybridbil i ett antal år för att minska förbrukningen av fossila bränslen.Vi har solpaneler på taket för att kunna använda så mycket egenproducerad el som möjligt och sälja till våra närmaste grannar när vi har överskott. Vi försöker vara så närproducerande som möjligt- det är både en skyldighet och en möjlighet för oss att föregå med gott exempel.

Våra kurser och guidetjänster bygger på småskalighet och miljövänliga resurssnåla metoder för konservering av grönsaker från den egna trädgården, minskat matsvinn, diversifierade lokala grödor och fisk från närområdet för att nämna något.

Miljömålen som berörs av vår verksamhet är God Hälsa och välbefinnande, god utbildning för alla, hållbar energi, hållbar konsumtion och produktion, hav och marina resurser, ekosystem och biologisk mångfald för att nämna några.

Vi har nyligen på ett enkelt sätt anpassat vårt regnvattensystem så att vi kan ta vara på så mycket som möjligt när det regnar, så vi kan använda vattnet effektivt till våra odlingar. Vårt dricksvatten, som är kommunalt är anslutet till brackvattenverket i Kvarnåkershamn där vi gör dricksvatten av havsvattnet.

Vi tror att framöver kommer våra kunder att vara ni som är intresserade av just sådana frågor och vi är beredda att dela med oss av våra kunskaper.

Företaget är certifierat av NatureBizz- programmet för Gröna Micro entreprenörer