Följ med till ett av Gotlands
 största flyttblock- Trullstain i Lojsta!

Lyssna till sägner och sagor och småprat efter vandringen vid grillelden. Medtag eget fika och korv och något att sitta på.
Samling vid Lojsta kyrkas p-plats. Promenad ca 1,5 km skogsväg, dock ej lämplig för rullator eller rullstol.
Tid ca 2 timmar minst 2 personer max 10 personer, pris 240 kronor inkl moms
Inställes endast vid snöstorm och jordbävning.
Kläder efter väder. Vi kör året-runt!

Välkommen att boka ditt evenemang!
Auktoriserad Gotlandsguide/ Sveguide samt Certifierad Grön Entreprenör/Nature Bizz